Skip to main content

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Để xây dựng một hệ thống giáo trình cho các ngành học trong nhà trường, từ nhiều năm nay, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tiến hành tổ chức biên soạn giáo trình cho từng môn học, trong đó có môn “Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch” dành cho sinh viên Khoa Văn hóa Du lịch.


LỜI NÓI ĐẦU

Để xây dựng một hệ thống giáo trình cho các ngành học trong nhà trường, từ nhiều năm nay, Trường Đại học Văn hoá Hà Nội tổ chức biên soạn giáo trình cho từng môn học, trong đó có môn “Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch” dành cho sinh viên khoa Văn hoá Du lịch.

Trang web này là giáo trình điện tử “Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch” được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao cho nhóm giảng viên Trường Đại học Văn hoá Hà Nội xây dựng. Khác với các giáo trình truyền thống, giáo trình điện tử “Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch” mở ra khả năng rất lớn cho việc chia sẻ thông tin giữa thày và trò, giữa các đồng nghiệp cùng giảng dạy môn học này. Giáo trình cũng đồng thời tạo điều kiện cho việc tương tác trực tuyến giữa người dạy và người học, là tiền đề quan trọng của phương thức đào tạo từ xa.
 
Đây là giáo trình điện tử nhằm cung cấp đầy đủ cho sinh viên khoa Văn hoá Du lịch nói riêng và sinh viên ngành Du lịch nói chung những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề như quy trình tổ chức hướng dẫn khách du lịch theo hình thức tổ chức chuyến đi. Giáo trình đồng thời cung cấp các phương pháp hướng dẫn tuyến, hướng dẫn điểm, hướng dẫn tham quan theo chuyên đề; phương pháp trả lời câu hỏi, đối thoại với khách; phương pháp xử lý các tình huống. Ngoài ra, phong cách hướng dẫn, động tác, cử chỉ, ngôn ngữ, nghệ thuật diễn đạt... và một số kỹ năng cần thiết khác của hướng dẫn viên cũng là một phần nội dung giáo trình.
 
Đồng thời, giáo trình cũng giới thiệu thêm một số kiến thức phục vụ cho nghề hướng dẫn để sinh viên tham khảo.
 
Khi sử dụng giáo trình điện tử này, người học có thể tự học, tự nghiên cứu và tra cứu những thông tin mình cần; tự ôn tập theo những nội dung kiến thức được hướng dẫn; tự tiếp cận những dạng đề thi của môn học. Tiến tới, giáo trình điện tử sẽ cho phép người học làm những bài tập trắc nghiệm trực tuyến để tự kiểm tra kiến thức đã học.

          Giáo trình điện tử Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch gồm 5 chương:
-         Chương 1: Khái quát về dịch vụ hướng dẫn du lịch
-         Chương 2: Hướng dẫn viên du lịch
-         Chương 3: Tổ chức hoạt động hướng dẫn du lịch
-         Chương 4: Phương pháp hướng dẫn tham quan du lịch theo chuyên đề
-         Chương 5: Những kỹ năng nghiệp vụ bổ trợ

Do thời gian xây dựng giáo trình điện tử và kiến thức của nhóm tác giả có hạn, mà thực tiễn hoạt động hướng dẫn du lịch lại diễn ra rất phong phú, đa dạng, do vậy nội dung các bài giảng chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, hạn chế. Về mặt kỹ thuật, lần đầu tiên xây dựng một giáo trình điện tử trong bối cảnh khái niệm về “giáo trình điện tử” còn chưa định hình, nên trang web này chắc chắn chưa thể làm vừa lòng người sử dụng. Nhóm tác giả rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp để có điều kiện nâng cao hơn nội dung và thiết kế của giáo trình điện tử này.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tác giả của những công trình đã viết về môn học này hoặc có liên quan đến môn học, đã giúp  chúng tôi có những kiến thức nền tảng khi biên soạn. Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Hội đồng khoa học Trường Đại học Văn hoá Hà Nội, các Công ty Du lịch, Bộ Công An, Cục Hải Quan, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam, các đồng nghiệp trong và ngoài trường..., đã giúp đỡ, động viên chúng tôi khi biên soạn giáo trình điện tử này.
 
Hà Nội, 2012
 
Nhóm tác giả xây dựng giáo trình điện tử
PGS. TS. Đinh Thị Vân Chi
ThS. Bùi Thanh Thuỷ
ThS. Phùng Quốc Hiếu
ThS. Nguyễn Hữu Nghĩa