Skip to main content
            

          PGS.TS.NGƯT Đinh Thị Vân Chi

HỎI ĐÁP HỌC VIÊN

Ảnh của nghiadhvh
nghiadhvh
Các cô thiết kế PPT đẹp quá, clips công phu quá. Cho em download được không ạ?

Câu hỏi ôn tập và thảo luận chương 2

TT

2

Câu hỏi

Câu hỏi ôn tập và thảo luận chương 2

Đáp án

1.    Phân biệt khái niệm “Hướng dẫn du lịch” và “ Hướng dẫn viên du lịch”
2.    Trình bày các loại hướng dẫn viên du lịch và trách nhiệm cụ thể của từng loại hướng dẫn viên
3.    Phân tích những thuận lợi và khó khăn của nghề hướng dẫn du lịch
4.    Phân tích những đặc điểm của nghề hướng dẫn viên du lịch
5.    Phân tích vai trò của người hướng dẫn du lịch.
6.    Để trở thành một hướng dẫn viên du lịch thì cần đạt được những yêu cầu gì?
7.     Hãy phân tích nhận định: một hướng dẫn viên chuyên nghiệp là người “hiểu biết tâm lý, biết lắng nghe và có tài diễn thuyết”

Chương

Chương 2: Hướng dẫn viên du lịch