Skip to main content
            

          PGS.TS.NGƯT Đinh Thị Vân Chi

HỎI ĐÁP HỌC VIÊN

Ảnh của nghiadhvh
nghiadhvh
Các cô thiết kế PPT đẹp quá, clips công phu quá. Cho em download được không ạ?

Câu hỏi ôn tập

Câu hỏi chương 6

Câu 1: Trường Đại học văn hóa được thành lập năm nào?

1953
1955
1957
1959

Câu 2: Ngày thành lập trường Đại học văn hóa?

21/08
21/09
21/10
21/11

Câu hỏi ôn tập và thảo luận chương 5

1. Trình bày các mối quan hệ của hướng dẫn viên trong hoạt động hướng dẫn du lịch và các biện pháp thiết lập và duy trì những mối quan hệ đó .
2. Trình bày kỹ năng giao tiếp, ứng xử, cách sử dụng trang phục và trang điểm của hướng dẫn viên trong quá trình tổ chức hoạt động hướng dẫn du lịch.
3. Trình bày phương pháp trả lời câu hỏi của khách trong quá trình hướng dẫn du lịch của hướng dẫn viên.
4. Nêu những tình huống thường xảy ra trong hoạt động hướng dẫn du lịch và biện pháp giải quyết các tình huống đó.
5. Trình bày cách thức tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí tập thể trong hoạt động hướng dẫn du lịch của hướng dẫn viên.
6. Vai trò của công tác tuyên truyền và những vấn đề cần lưu ý khi hướng dẫn viên thực hiện hoạt động này.
7. Trình bày kỹ năng đi rừng và kỹ năng sơ cấp cứu những bệnh thường gặp. 

Câu hỏi ôn tập và thảo luận chương 4

1. Tham quan du lịch là gì? Phân tích đối tượng và lời thuyết minh trong nội dung của  hoạt động hướng dẫn tham quan.
2. Trình bày những công việc cần chuẩn bị cho hoạt động hướng dẫn tham quan du lịch và tầm quan trọng của việc thực hiện các công việc đó.
3. Phân tích phương pháp hướng dẫn tham quan dưới mặt đất, tại địa điểm du lịch.
4. Phân tích phương pháp hướng dẫn du khách tham quan trên phương tiện di chuyển. 
5. Phân tích phương pháp hướng dẫn tham quan chuyên đề với các đối tượng tham quan thuộc loại tài nguyên du lịch nhân văn. Những thuận lợi và khó khăn của hướng dẫn viên khi hướng dẫn du khách tham quan ở các đối tượng này.
6. Phân tích phương pháp hướng dẫn tham quan chuyên đề với các đối tượng tham quan thuộc loại tài nguyên du lịch tự nhiên. Những thuận lợi và khó khăn của hướng dẫn viên khi hướng dẫn du khách tham quan ở các đối tượng này.

Câu hỏi ôn tập và thảo luận chương 3
  1. Phân tích những tác động của các nhân tố gây ảnh hưởng đến quá trình tổ chức hoạt động hướng dẫn du lịch.
  2. Nêu những công việc của hướng dẫn viên khi tổ chức hoạt động hướng dẫn du lịch cho khách du lịch quốc tế vào Việt Nam
  3. Nêu những công việc của hướng dẫn viên khi tổ chức hướng dẫn du lịch cho khách Việt Nam đi du lịch ra nước ngoài.

4.    Trình bày cách thức tổ chức đón tiếp và hướng dẫn du lịch đối với đoàn khách du lịch bằng tàu biển.

  1. Trình bày những đặc điểm của đoàn khách du lịch nội địa có ảnh hưởng đến hoạt động hướng dẫn du lịch của hướng dẫn viên.
  2. Trình bày đặc điểm và cách thức tổ chức hoạt động hướng dẫn cho khách du lịch đi lẻ
Câu hỏi ôn tập và thảo luận chương 2

1.    Phân biệt khái niệm “Hướng dẫn du lịch” và “ Hướng dẫn viên du lịch”
2.    Trình bày các loại hướng dẫn viên du lịch và trách nhiệm cụ thể của từng loại hướng dẫn viên
3.    Phân tích những thuận lợi và khó khăn của nghề hướng dẫn du lịch
4.    Phân tích những đặc điểm của nghề hướng dẫn viên du lịch
5.    Phân tích vai trò của người hướng dẫn du lịch.
6.    Để trở thành một hướng dẫn viên du lịch thì cần đạt được những yêu cầu gì?
7.     Hãy phân tích nhận định: một hướng dẫn viên chuyên nghiệp là người “hiểu biết tâm lý, biết lắng nghe và có tài diễn thuyết”

Câu hỏi ôn tập và thảo luận chương 1

1.    Trình bày quá trình ra đời và phát triển sự phục vụ hướng dẫn du lịch và hướng dẫn viên du lịch
2.    Trình bày khái niệm  kinh doanh lữ hành và các bước trong chu trình kinh doanh lữ hành
3.    Phân tích vị trí, vai trò của hoạt động hướng dẫn du lịch trong kinh doanh lữ hành dưới góc độ văn hoá
4.    Phân tích vị trí, vai trò của hoạt động hướng dẫn du lịch trong kinh doanh lữ hành dưới góc độ kinh tế
5.    Giải thích tại sao giữa hai phương thức hướng dẫn du lịch: phương thức hướng dẫn du lịch vật hoá và phương thức hướng dẫn du lịch bằng khẩu ngữ địa phương thì phương thức hướng dẫn du lịch thứ hai lại đóng vai trò quan trọng.