Skip to main content

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Đăng ngày 03/06/2011
Để xây dựng một hệ thống giáo trình cho các ngành học trong nhà trường, từ nhiều năm nay, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tiến hành tổ chức biên soạn giáo trình cho từng môn học, trong đó có môn “Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch” dành cho sinh viên Khoa Văn hóa Du lịch.
            

          PGS.TS.NGƯT Đinh Thị Vân Chi